Reference

 23-09-2015

Dne 23.9. navštívilo naši MŠ Slavonín maňáskové divadlo s názvem „Tři pohádky”. Známé pohádky „Dlouhý, Široký a Bystrozraký, O koblížkovi a Tři prasátka” měly veliký úspěch, děti se s radostí zapojily do zpívání písní a odměnily herce potleskem a na závěr bouřlivým aplausem.

MŠ Slavonín

________________________________________________________________________________

18-09-2015

Dne 18.9. školku navštivilo divadlo. Děti se usadily v sále a nedočkavě čekaly na pohádku. Viděly 3 maňáskové pohádky O veliké řepě, Proč si s prasátkem nechtěl nikdo hrát a pohádku Kůzlátka a vlk. Řepu se, za pomocí myšky, podařilo vytáhnout, špinavé prasátko se naučilo mýt a kamarádi si s ním pak hráli rádi a kůzlátka slíbila, že už vždy poslechnou maminku. Prostě to dopadlo tak, jak to má v pohádkách být.

MŠ Hukvaldy

________________________________________________________________________________

01-10-2015

Další událostí, která alespoň na jedno dopoledne spojila obě naše školky, bylo představení divadla Šternberk. Dvě malá kuřátka uvedla postupně tři známé pohádky. Jako první k nám zavítali maňásci Dlouhý, Široký a Bystrozraký, kteří úspěšně pomohli vysvobodit princeznu. Pak následoval méně optimistický příběh malého Koblížka. Vše bylo ovšem napraveno šťastným koncem napínavé povídky O třech prasátkách. Děti ani nedutaly, jak je děj pohltil. Prožívaly osudy společně s jejich aktéry. Na závěr následoval opět potlesk.

MŠ Bohuňovice

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

25-05-2015

V pondělí 25. května 2015 dopoledne zhlédly děti pásmo pohádek „Budka v poli”, „Máša a medvěd” a „O Budulínkovi”, které dětem zahrál soubor Maňáskové divadlo Šternberk. Pohádky děti zaujaly a o krátkých přestávkách si s chutí zazpívaly. Představení se zúčastnili i žáci první třídy ZŠ

MŠ Žulová

 _________________________________________________________________________________________

22-04-2015

Malí diváci pozorně sledovali děj jednotlivých pohádek a snažili se ze všech sil pomáhat Budulínkovi, Mášence i zvířátkům. Nejenže se výborně pobavili, ale zazpívali si i známé písničky s postavičkami z pohádek. A protože se děti chovaly vzorně, přislíbilo maňáskové divadlo, že je příští rok opět navštíví a přiveze nové pohádky.

ŠD Město Albrechtice

 _________________________________________________________________________________________

19-02-2015

Dne 19. 02. 2015 zavítalo do  školní družiny maňáskové divadlo ze Šternberka. Dětem zhlédly sérii pohádek  „Budka“, „Budulínek“ a „Máša a medvěd“. Během hraní pohádek byly děti vtahovány do děje a to písničkami a odpověďmi na otázky. Po kladném ohlasu na představení, pozvaly paní vychovatelky další dětskou divadelní společnost, která dětem slíbila podobný kulturní zážitek.

ŠD Školní, Příbor

 _________________________________________________________________________________________

20-01-2015

V úterý 20. ledna 2015 přijeli navštívit žáky z naší školní družiny herci moravského maňáskového divadla. Na přání žáků si připravili sérii představení 3 klasických pohádek - Budka v poli, Máša a medvěd a O Budulínkovi. Pohádky byly obohaceny básničkami a písničkami, které děti většinou znaly, takže se k oživlým postavičkám  také připojily. Vystoupení mělo u dětí veliký úspěch. Většina z nich se s maňásky setkala poprvé. Děkujeme všem hercům za hezké odpoledne a těšíme se na příští setkání.

ŠD Štáflova, Havlíčkův Brod

 _________________________________________________________________________________________

23-10-2014

Čtvrteční odpoledne 23.10.2014  si školní družina zpestřila návštěvou Maňáskového divadla Šternberk. Čekaly na nás tři klasické pohádky plné básniček a písniček – Budka v poli, Máša a medvěd a O Budulínkovi. Pohádky se nám moc líbily a těšíme se na další.

ŠD Karlovy Vary

 _________________________________________________________________________________________

20-02-2014

Dne 20. 2. 2014 nás již tradičně navštívilo divadlo Šternberk se třemi pohádkami - Hrnečku, vař! O zlaté rybce a O Smolíčkovi. Děti ani nedutaly, s maňásky si prozpěvovaly známé písničky a odpovídaly jim na otázky. Maňásci zároveň poučili děti, že chamtivost se nevyplácí, že nemůžeme mít všechno, co chceme a že nemáme otevírat cizím lidem. Kdoví, mohli by nám i ublížit. Po skončení jsme pěkně zatleskali a nakreslili, které představení se nejvíce líbilo.

ZŠ Dr. Horáka, Prostějov

 _________________________________________________________________________________________

08-11-2013

Na čtvrtek 8.11.2013  se děti z obou oddělení školní družiny velmi těšily. Přijelo totiž za nimi maňáskové divadlo ze Šternberka se třemi pohádkami: O Šípkové Růžence, O pejskovi a kočičce a poslední pohádka se jmenovala Zajíc, liška a kohout. Děti se pohodlně usadily a v pěkně vyzdobených prostorách se zatajeným dechem sledovaly osudy známých pohádkových hrdinů.

 

ŠD 5. května, Rožnov pod Radhoštěm

 _________________________________________________________________________________________

03-2013

Maňáskové divadlo Šternberk k nám zavítalo s pohádkou „ O veliké řepě, Proč si s prasátkem nikdo nechtěl hrát, Kůzlátka a vlk „. (www.manaskovedivadlo.cz) Pohádky znají děti ve všech možných podobách a zpracováních, přesto byly soustředěné, zaujaté, pozorné a bavily se. Žádná kouzla…Výše jmenovaná scéna je na vysoké umělecké a estetické úrovni, včetně roztomilých maňásků, kulis a celého divadélka, také zvukových efektů. 

MŠ Pustějov

  _________________________________________________________________________________________

09-10-2012

V záplavě dnešních televizních scifi příběhů působí maňásková pohádka jako pohlazení po duši. Takové milé pohlazení zažily děti z 1. a 2. třídy v úterý 9. 10. 2012, když nás navštívila divadelní společnost Sluníčko ze Šternberka.

ZŠ Troubelice

  _________________________________________________________________________________________

04-2012

V mateřské školce v Drahanovicích jsme měli oblíbené maňáskové divadlo ze Šternberka. Pozvali jsme i kamarády z ludeřovské školky a ze tří hraných pohádek se nám nejvíce líbila ta “ O pejskovi a kočičce, jak si myli podlahu“. Divadlo znovu podnítilo u dětí zájem o maňásky, pohádky a dramatizace. Proto jsme si hned postavili kulisy, oprášili naše maňásky a začali hrát.

MŠ Drahanovice

 _________________________________________________________________________________________

08-11-2011
V mateřské škole jsme už po několikáté přivítali maňásky z Divadla Šternberk. Tentokrát k nám zavítali s pohádkovými příběhy „Hrnečku, vař!“, „O Smolíčkovi“ a „O zlaté rybce“. Každá z pohádek v sobě nesla poučení. Dozvěděli jsme se, co se stane tomu, kdo neumí být trpělivý, neumí poslouchat a nemá nikdy dost. Děti si zazpívaly známé písničky a každou z pohádek odměnily velkým potleskem.

MŠ Mateřídouška, Frýdek-Místek

 _________________________________________________________________________________________

23-09-2011

V pátek 23.09.2011 přijelo do naší školky maňáskové divadlo ze Šternberka, aby děti pobavilo a zpestřilo jim pobyt v mateřské škole. Děti shlédly hned tři pohádky –„O veliké řepě“, „Proč si s prasátkem nikdo nechtěl hrát“ a do třetice pohádku: „Kůzlátka a vlk“. Děti se báječně pobavily, divadlo bylo obohaceno celou řadou písní, které si děti společně zazpívaly. Série pohádek trvala asi 45 minut. Bylo zřejmé, že při zpracování pohádek využily herci dlouholeté zkušenosti získané prací s dětmi. Děti si obohatily slovní zásobu, učily se pozorně naslouchat a odnesly si z pohádek poučení.

MŠ Dolní Životice

  _________________________________________________________________________________________

22-04-2009

Tři známé pohádky – Zajíc, liška a kohout; O pejskovi a kočičce a O Šípkové Růžence - nám přijelo zahrát Maňáskové divadlo Sluníčko ze Šternberka. Milé příběhy, kterými nás doprovázela i neodmyslitelná divadelní postavička Kašpárka, přilákaly do tělocvičny Domova Barevný svět malé i velké diváky ze všech našich domovů. Zasloužený potlesk pak patřil oběma herečkám Maňáskového divadla, paní Ivaně Janečkové a Petře Pavlatové, jež svými hlasy oživily maňáskové figurky všech tří uvedených pohádek. Také díky nim jsme v tomto odpoledni prožili hodinku příjemného napětí, radosti a dobré zábavy.

 

Domov Barevný svět, Ostrava


  • O Šípkové Růžence
  • O veliké řepě
  • Dlouhý, Široký a Bystrozraký
  • Kůzlátka a vlk
  • O Šípkové Růžence
  • Pipi a Pepa
  • Proč si s prasátkem nikdo nechtěl hrát